Đóng

Tầm nhìn, sứ mệnh:

  • Tầm nhìn:

108 Trường Thành luôn hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm mới mang đậm nét sáng tạo phù hợp với sự phát triển của thời đại và vì một cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mãi mãi giữ vững niềm tin của khách hàng.

  • Sứ mệnh:

– 108 Trường Thành tạo ra các sản phẩm giá trị và hữu ích cho xã hội;
– Gia tăng, gắn kết lợi ích của các cổ đông và đối tác;
– Xây dựng môi trường thuận lợi cho người lao động phấn đấu và thành công.

Bài viết liên quan