Đóng

Giới thiệu

Thông tin về Ban lãnh đạo:

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hoàng Mạnh Huy

Huy

Ông Hoàng Mạnh Huy là Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội; tốt nghiệp loại xuất sắc Khóa phân tích cơ bản của Hiệp hội phân tích chứng khoán Nhật Bản (SAAJ). Ông Hoàng Mạnh Huy là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, từng giữ chức vụ Giám đốc đầu tư, Giám đốc phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), là người đã mang lại nhiều đóng góp hiệu quả cho SHS. Với khả năng phân tích, đánh giá tình hình của bản thân kết hợp với sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia, ông Hoàng Mạnh Huy đã và đang lãnh đạo Công ty phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, ông Hoàng Mạnh Huy là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành, đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TECGROUP.

2. Phó Giám đốc tài chính Trần Quốc TriệuA TRIỆU _ CÁ NHÂN

Ông Trần Quốc Triệu, sinh năm 1971, là Cử nhân Kinh tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội; Cử nhân ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Là người có nhiều kinh nghiệm trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, ông Trần Quốc Triệu đã từng chức vụ Trưởng phòng Ngân hàng Tokyo – Misubishi Hà Nội, Ngân hàng Quốc tế (1998-2003); Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (2009-2010); được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Trường Thành Việt Nam từ 2013 đến nay.

Ông Trần Quốc Triệu hiện đang nỗ lực cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty xây dựng Công ty ngày càng phát triển, sớm đạt kỳ vọng của các thành viên Công ty.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Duy Phát

A PHÁT

Bài viết liên quan